INHOUDSOPGAVE


Groepen


Als professional in het Minddistrict platform kun je verschillende rollen hebben. Bijvoorbeeld de rol 'hulpverlener' of 'applicatiebeheerder'. Zo'n rol noemen we ook wel een groep. De groep(en) waar je in zit, bepalen welke rechten (autorisaties) je binnen het platform hebt. 


In je profiel kun je zien bij welke groep(en) je hoort. Je kunt onder de tab 'Professionals' met de zoekfilter zoeken naar collega's met een bepaalde groep. Welke groepen zijn er en wat betekent dit?


De groep(en) waar je in zit, bepalen welke rechten (autorisaties) je hebt. Sommige gebruikers mogen méér in het platform zien en doen dan anderen. De applicatiebeheerder van het platform bepaalt in welke groep je zit en dus welke rechten je hebt. De applicatiebeheerder is dan ook de enige met rechten om zichzelf of om andere professionals een bepaalde rol te geven. Hier volgt een korte omschrijving van alle groepen en hun rechten:

  • Applicatiebeheerder: Mag het platform configureren en mag professionals een account geven. Ziet geen cliëntgegevens.
  • Data analist: Heeft toegang tot data exports zonder cliëntgegevens .
  • Data officer: Heeft toegang tot data exports inclusief cliëntgegevens.
  • Hulpverlener: Mag cliënten aan zijn caseload toevoegen, mag contact met deze cliënten opnemen, mag gekoppelde accounts deactiveren, tools begeleiden en feedback geven.
  • Supervisor: Heeft ‘read only’ toegang tot de dossiers van cliënten waarvoor hij supervisor is.
  • Secretaresse: Mag aanmeldingen verwerken. Mag voor alle cliënten NAW gegevens inzien. Mag voor alle cliënten tools klaarzetten en daar een hulpverlener aan koppelen. Ziet geen inhoud in de tools. De secretaresse kan accounts activeren of deactiveren. Verder kan er een gesprek met de cliënt worden gestart.
  • Cliënt: Heeft inzage in eigen dossier. De cliënt kan contact opnemen met de gekoppelde hulpverlener(s). De cliënt kan een naasten toevoegen.
  • Naasten: Heeft contact met de cliënt. Naasten kan door de cliënt toegevoegd worden aan gesprekken met gekoppelde hulpverlener(s). Hulpverleners kunnen naasten niet zien in platform, mits uitgenodigd door een cliënt in een gesprek. De naasten kan tools maken vanuit zelfhulpcatalogus. Tools kunnen niet door anderen worden toegewezen aan de naasten. De cliënt en de naasten kunnen elkaars tools niet inzien. 


Belangrijk: hulpverleners hebben deze rechten alléén voor cliënten in hun eigen caseload. Dit zijn cliënten waar zij binnen Minddistrict aan gekoppeld zijn. Andere cliëntaccounts kunnen zij alleen inzien door gebruik te maken van een noodprocedure (tijdelijke toegang).