In Minddistrict platformen kunnen configuraties naar eigen behoefte worden aangepast. Jij, als applicatiebeheerder, hebt de rechten om dit te doen. Niet alle configuraties zijn standaard beschikbaar. De op deze pagina genoemde zijn dat wel. Deze beïnvloeden de mogelijkheden rondom professionalccounts.


Op zoek naar andere (standaard) configuraties? Kijk dan eens op één van onze andere supportpagina's, bijvoorbeeld:


Gesprekken


In de configuratie 'Gesprekken' kun je, als applicatiebeheerder, de optie om berichten te verwijderen uitzetten.


Deze optie staat standaard geactiveerd en geeft hulpverleners de mogelijkheid om gesprekken te verwijderen. Het gaat dan om berichten waarin per ongeluk gevoelige informatie naar de verkeerde persoon is verzonden.

Als een hulpverlener een bericht wil verwijderen moet deze een paar stappen doorlopen. Hoe dit werkt staat op een supportpagina voor behandelaren onder het kopje 'Gesprekken verwijderen'.


Takenlijst verwijderde berichten

Zodra een behandelaar een bericht verwijderd ontvang je, als applicatiebeheerder, een taak. Deze taak is te vinden op jouw homepage, in het overzicht van taken én in de configuratie 'Gesprekken'.Uiteindelijk leiden alle drie de opties naar de takenlijst met verwijderde berichten. De applicatiebeheerder verwijdert hier het bericht definitief uit de database. Het logboek met verwijderde berichten wordt dan op dat moment meteen bijgewerkt.

Vanwege de privacy van cliënten heeft de applicatiebeheerder geen inzage in de tekst van het bericht. Deze ziet alleen welke hulpverlener een bericht heeft verwijderd en op welke datum/tijdstip.


Logboek verwijderde berichten 

Heb je in de takenlijst voor verwijderde berichten geklikt op 'verwijderen'? Dan wordt dit gelogd. Via de button 'Logboek verwijderde berichten' kom je in het overzicht van alle verwijderde berichten.Professional details


Sta handmatige wijzigingen toe 

Deze staat standaard op 'Beveilig extern beheerde gebruikersaccounts'. 

Deze standaard configuratie is vooral belangrijk als accounts via een koppeling worden aangemaakt. 


Applicatiebeheerders kunnen kiezen tussen drie instellingen wat betreft handmatige aanpassingen: 

  • Nooit handmatige aanpassingen toestaan: Gegevens in professional accounts kunnen niet worden aangepast in het platform. 
  • Beveilig extern beheerde accounts (default instelling):  Professional accounts die zijn aangemaakt vanuit een extern systeem, kunnen niet worden aangepast. Aangemaakte accounts binnen het Minddistrict platform zijn wel aan te passen.
  • Altijd handmatige aanpassingen toestaan (zelfs als dat extern beheerde accounts overschrijft). Worden accounts aangemaakt via een koppeling (integratie)? Wij adviseren om deze optie dan niet te gebruiken.
Let op bij het wijzigen van deze instellingen. De standaard configuratie zorgt ervoor dat je accounts die via een koppeling zijn aangemaakt niet handmatig wijzigt in het platform. Dit voorkomt dat de gegevens in het externe systeem en het Minddistrict platform niet meer overeenkomen. Was er een goede reden om dit toch even aan te passen? Zet de instelling altijd meteen terug naar de standaard instelling. 


Verplicht veld voor 'Professional ID 

Bepaal hier of het veld 'professional ID' verplicht is of niet. Standaard staat deze optie niet aangevinkt en daarmee is het een optioneel veld.

Het is raadzaam om deze optie aan te vinken als er een koppeling met een extern systeem is waarbij het ID een verplicht veld is (bijvoorbeeld een delegated logon koppeling).


Toegang tot cliënten


De opties in deze configuraties gaan over de toegang die behandelaren hebben tot cliënten buiten de eigen caseload.


Tijdelijke toegang 

De standaard instelling is 'Uit' Als tijdelijke toegang toch wenselijk is kun je deze hier activeren. De instelling is van toepassing voor alle hulpverleners in het platform.


Staat de configuratie aan? Hulpverleners kunnen zoeken buiten de eigen caseload. Zij krijgen dan tijdelijk leesrechten in dossiers van cliënten waar ze niet aan gekoppeld zijn. Dit kan handig zijn in bijvoorbeeld een crisissituatie.


Hulpverleners die buiten hun caseload zoeken doen dit in de tab 'Andere cliënten'Bij het zoeken buiten de caseload moet men altijd een motivatie opgeven. Deze informatie wordt gelogd in het Minddistrict platform. Jij, als applicatiebeheerder, hebt toegang tot dit log.


Meer informatie over het zoeken buiten de eigen caseload is te vinden op deze supportpage voor hulpverleners.


Hulpverleners kunnen zichzelf aan cliënten koppelen 

Deze optie is standaard niet-actief.

Staat deze optie aan? De hulpverlener kan zichzelf koppelen aan een cliënt buiten de eigen caseload.


Hoe dit werkt kunnen hulpverleners terugvinden op deze supportpagina onder het kopje 'Tijdelijke toegang tot een cliëntaccount buiten je caseload'.


Log toegang tot cliënten 

Via de knop 'Log toegang tot cliënten' vind je een overzicht van alle zoekopdrachten buiten de caseload, tijdelijke toegang, en wanneer een hulpverlener zichzelf aan een cliënt gekoppeld heeft.De knop 'Details' geeft toegang tot de opgegeven motivatie en de zoektermen die zijn gebruikt.


Let op: ook de cliënt kan in de contacthistorie (via profiel) deze gegevens terugzien. Wijs hulpverleners hier ook op.