Op vrijdag 7 augustus in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


INHOUDSOPGAVE


Platform

Bestandsgrootte bijlagen verhoogd

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers


Vanaf nu is het mogelijk om grotere bestanden te versturen met de bijlagen van gesprekken. De bestandsgrootte wordt verhoogd van 2 mb naar 10 mb. Per bericht kun je maximaal 40 mb versturen.


Informatie over cookiebeleid

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers


Vanaf nu wordt ons cookiebeleid getoond wanneer gebruikers inloggen op de webapplicatie. Het cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken.
Minddistrict app

Onderwerp aan gesprek toevoegen en bewerken

Deze wijziging is relevant voor cliënten. 


Vanaf nu is het mogelijk voor cliënten om in de Minddistrict app een onderwerp aan een gesprek toe te voegen en te bewerken. Deze optie is beschikbaar voor de beheerder van het gesprek. Degene die het gesprek start is automatisch de beheerder. Op deze manier kan de cliënt meer overzicht creëren en sneller zoeken in zijn of haar lopende gesprekken. Titels van feedbackgesprekken kunnen niet aangepast worden.    Bijlagen downloaden in gesprek

Deze wijziging is relevant voor cliënten. 


Vanaf nu zijn de bijlagen van gesprekken ook zichtbaar in de Minddistrict app. Cliënten hebben de mogelijkheid om de bijlagen te downloaden. 


Content

Naamwijziging: Module 'Relatietherapie' heet nu 'Verbeter je relatie'

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers

Module 'Relatietherapie' heeft een nieuwe titel. De module heet nu 'Verbeter je relatie'. Deze titel doet meer recht aan het laagdrempelige karakter van de module.


Vervanging: Module 'Jeugd basiszorg: Hoe zie jij jezelf?' wordt 'Jeugd: Voel je goed over jezelf'

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers


De module “Jeugd: Voel je goed over jezelf!” wordt per 12 augustus vervangen door de module ‘Jeugd basiszorg: Hoe zie je jezelf?’.


Waarom is de module vervangen?

Eind 2018 zijn de Jeugd basiszorg modules “Jeugd Basiszorg: Hoe zie je jezelf” en “Jeugd Basiszorg: Voel je goed over jezelf” omgezet naar de nieuwe mobiele module “Jeugd: Voel je goed over jezelf”. Op dit moment bestaan er in het Minddistrict platform een aantal dubbele modules, omdat er zowel een niet-mobiele als een mobiele variant beschikbaar is. Vanwege de onoverzichtelijkheid in de catalogus en het dubbele onderhoud van deze modules, is dit geen wenselijke situatie. Minddistrict faseert daarom een aantal niet-mobiele modules uit, waardoor de mobiele varianten van deze modules overblijven in de catalogus.


Wat als je “Jeugd Basiszorg: Hoe zie je jezelf?” inzette?

Vanaf nu kun je ‘Jeugd: Voel je goed over jezelf!’ inzetten. Wat er verandert:

  • De nieuwe module is een combinatie van de twee basiszorg modules ‘Hoe zie je jezelf’ en ‘Voel je goed over jezelf’.
  • Deze module heeft nieuwe illustraties die de tekst en oefeningen ondersteunen. Ook zijn er nieuwe filmpjes toegevoegd van ervaringsdeskundigen. De focus in de module is verlegd van klacht naar kracht, waardoor de module ook als preventie-hulpmiddel ingezet kan worden.
  • Door middel van hoofdstukken aan- en uitzetten kan de module op maat gemaakt worden voor iedere cliënt.


Aankondiging: uitfasering verouderde modules “ADHD” (per augustus 2020)

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers


We faseren maandelijks een aantal modules uit. Dit doen we om onze catalogus overzichtelijker te maken voor hulpverleners. 


Op 12 augustus faseren we de ADHD modules uit. Voor elke module is een vernieuwde versie beschikbaar (welke naast de browser óók op de Minddistrict app gemaakt kan worden). Kijk hier voor het volledige overzicht uit de releasenota van juli.


Aankondiging: uitfasering basiszorgmodules (per september 2020)

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers


Het opruimen en beter doorzoekbaar maken van de catalogus is in volle gang. Een volgende stap in dit project wordt het uitzetten van alle basiszorgmodules. 


Van alle basiszorgmodules zijn vervangende modules. Maak je gebruik van de basiszorgmodules? De vervangende modules zijn reeds geactiveerd op je platform. De basiszorgmodules worden op 9 september 2020 uitgezet. Kijk hier voor het volledige overzicht van de vervangende modules in de releasenota van juli.


We begeleiden je graag in het overgangsproces. Je accountmanager kan je helpen bij eventuele vragen over deze uitfasering. 


CMS

Nieuwe herbruikbare pagina's beschikbaar

Deze wijziging is relevant voor organisaties die gebruik maken van het Minddistrict CMS en onze herbruikbare pagina’s catalogus


Vanaf 12 augustus zijn er 22 nieuwe herbruikbare pagina's beschikbaar:


Angst & trauma


P-E belang sociale contacten

In deze herbruikbare pagina krijgt de cliënt psycho-educatie over het belang van sociale contacten. De pagina bevat ook een video van een hulpverlener.


P-E contact maken

In deze herbruikbare pagina's wordt psycho-educatie gegeven over contact maken. De cliënt wordt erkend in dat het misschien eng kan zijn om contact te maken, maar dat je het kunt leren. 

De stappen van contact maken worden toegelicht. Er volgen filmpjes met een goed en een verkeerd voorbeeld van contact maken.


Contact maken: actief luisteren

In deze herbruikbare pagina wordt psycho-educatie gegeven over hoe je actief kunt luisteren. Er wordt onderscheid gemaakt in luisteren met je lichaam en met woorden.


Contact maken: belangst

In deze herbruikbare pagina worden tips gegeven om beter om te gaan met belangst.


Contact maken: de juiste afstand

In deze korte herbruikbare pagina wordt psycho-educatie gegeven over wat de juiste afstand is bij contact maken.


Contact maken: een gesprek gaande houden

In deze herbruikbare pagina worden tips gegeven om een gesprek gaande te houden.


Contact maken: je in een gesprek mengen

In deze herbruikbare pagina worden tips gegeven over hoe je je in een gesprek kunt mengen.


Contact maken: lichaamstaal

In deze herbruikbare pagina's wordt psycho-educatie gegeven over het gebruik van lichaamstaal in het maken van contact. Ook wordt informatie gegeven over het gebruik van lichaamstaal tijdens een al gaande gesprek. De cliënt wordt gestimuleerd om hier mee te gaan oefenen.


Contact maken: tips voor een openingszin

In deze herbruikbare pagina worden tips gegeven voor het bedenken van een openingszin.


Contact maken: vragen stellen

In deze herbruikbare pagina wordt psycho-educatie gegeven over soorten vragen die je kunt stellen tijdens een gesprek.


P-E communicatie

In deze herbruikbare pagina's wordt psycho-educatie gegeven over communicatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zender, ontvanger en de boodschap. Ook wordt aandacht besteed aan hoe iets gezegd wordt: op inhoudsniveau en betrekkingsniveau.


P-E gevoelens

In deze herbruikbare pagina's wordt psycho-educatie gegeven over gevoelens. De 4 basisgevoelens komen aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan gevoelens die hiervan afgeleid zijn. Er wordt afgesloten met een filmpje van een hulpverlener die gevoelens toelicht.


P-E contact onderhouden (+ mijlpaal)

In deze herbruikbare pagina's wordt informatie gegeven over het belang van contact onderhouden. Er worden tips gegeven over hoe je dit het beste kunt doen. Ten slotte kan de gebruiker het contact onderhouden voorbereiden.


P-E grenzen aangeven in 3 stappen

In deze herbruikbare pagina wordt het belang van grenzen aangeven toegelicht. Door middel van de 3 stappen van grenzen aangeven krijgt de gebruiker een handvat om zelf beter grenzen aan te geven.


P-E assertiviteit

In deze herbruikbare pagina's wordt psycho-educatie gegeven over assertiviteit. De 3 stijlen assertief, subassertief en agressief worden besproken. Assertief wordt als te gebruiken stijl aanbevolen aan de gebruiker.


P-E kritiek

In deze korte herbruikbare pagina wordt uitgelegd wat kritiek is.


Gevoelens bij een ander herkennen

Deze herbruikbare pagina’s geven uitleg en tips over hoe je gevoelens bij een ander kunt herkennen. Van de 4 B’s (blij, bang, boos, bedroefd) beschrijft de cliënt hoe hij deze gevoelens wel eens gezien heeft bij een ander. Ook gemengde gevoelens wordt uitgelegd.


P-E Gesloten vragen

In deze korte herbruikbare pagina wordt uitgelegd wat een gesloten vraag is en wanneer het handig is om een gelosten vraag te stellen.


P-E Open vragen

In deze korte herbruikbare pagina wordt uitgelegd wat een open vraag is en waarom het goed is om een open vraag te stellen.


Test: open of gesloten vraag

Deze herbruikbare pagina bevat een korte quiz waarin de cliënt moet aangeven of een vraag open of gesloten is.


Plannen: introductie doel stellen

In deze herbruikbare pagina’s wordt aan de cliënt uitgelegd waarom het een goed idee is om een doel te stellen als je iets wilt veranderen. Ook wordt uitgelegd hoe je een goed doel stelt. De nadruk wordt gelegd op het nemen van kleine stappen.


P-E Durf er over te praten

Deze korte herbruikbare pagina gaat over praten over je probleem. Er wordt stil gestaan bij het feit dat de meeste mensen dit moeilijk vinden uit schaamt bijvoorbeeld. Er worden redenen gegeven waarom het juist wel goed is om met andere te praten. 


Belangrijke informatie

  • Beschikbaar vanaf 12 augustus.
  • Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe herbruikbare pagina’s? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk. 
  • Lees meer over herbruikbare pagina's


Herbruikbare pagina's welkomstmodule geüpdatet

Deze wijziging is relevant voor organisaties die gebruik maken van het Minddistrict CMS en onze herbruikbare pagina’s catalogus


Vanaf 12 augustus zijn er 5 herbruikbare pagina's geüpdatet uit de welkomstmodule beschikbaar:


Psycho-educatie: Lichamelijke klachten

Er zijn kleine tekstuele verbeteringen gemaakt.


Welkomstmodule introductie zelfhulp

De tekst over het vinden van zelfhulp modules is verbeterd.


Welkomstmodule cliëntenrechten

De tekst over vrije keuze van hulpverlener is verbeterd.


Welkomstmodule afsluiting (GGZ)

Titel van zelfhulpcatalogus correct geschreven.


Welkomstmodule P-E behandelvormen excl. filmpjes (GGZ)

De optie “blended care” is verwijderd. Blended care wordt nu genoemd bij face-to-face contact en groepstherapie. 


Belangrijke informatie

  • Beschikbaar vanaf 12 augustus.
  • Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe herbruikbare pagina’s? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk. 
  • Lees meer over herbruikbare pagina's