INHOUDSOPGAVE


Gast uitnodigen in een gesprek


Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar. De Minddistrict Servicedesk kan deze functionaliteit op verzoek activeren.


Het is mogelijk om als professional een gast uit te nodigen in een gesprek. Een gast is iemand die géén account heeft op het Minddistrict platform. De beheerder van een gesprek (de persoon die het gesprek is gestart) kan een link versturen naar iemand buiten het platform. Via deze weg kan deze externe persoon deelnemen aan het videobel- of chatgesprek, zonder dat hij of zij hier een account voor nodig heeft. 


Een gast uitnodigen kan bijvoorbeeld handig zijn in de volgende situaties:

 • Een familielid van de cliënt uitnodigen in een (videobel)gesprek;
 • Andere externe hulpverleners van de cliënt betrekken in een (videobel)gesprek (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, coach of decaan).


Hoe werkt het?


Stap 1. De beheerder van het gesprek genereert een link (via de knop 'Deelnemers toevoegen').

Hij deelt deze link met de gast buiten het platform (bijvoorbeeld per e-mail). Let op: Alleen professionals beschikken over deze optie!    

Stap 2. De gast klikt op de link (deze link is 7 dagen geldig). De gast vraagt toegang door zijn of haar naam in te vullen.    
Stap 3. De beheerder van het gesprek krijgt hiervan een taak. Hij accepteert de gast (hij kan hem ook weigeren, indien nodig).

Stap 4. Indien de gast is geaccepteerd, wordt hij als deelnemer toegevoegd en kunnen alle deelnemers met elkaar communiceren (berichten of videobellen).


Na 1 uur inactiviteit wordt de gast automatisch uit het gesprek verwijderd. Als hij later weer toegang wil tot het gesprek, moet hij opnieuw toegang aanvragen.  
Tijdelijk gesprek


Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar. De Minddistrict Servicedesk kan deze functionaliteit op verzoek activeren.


Professionals kunnen een tijdelijk gesprek te starten. Een tijdelijk gesprek is een gesprek waarbij alle data automatisch wordt verwijderd. 


Een tijdelijk gesprek kan bijvoorbeeld handig zijn in de volgende situaties:

 • Een externe professional uitnodigen voor consultatie via een (videobel)gesprek;
 • Een (videobel)gesprek waarbij het opslaan van de gespreksdata onnodig of zelfs ongewenst is.


Kenmerken van een tijdelijk gesprek:

 • Kan alleen worden gebruikt door professionals.
 • Alle gespreksdata wordt verwijderd een uur nadat een videobelgesprek is beëindigd.
 • Als er geen videobelgesprek is gestart, dan wordt de data na 7 dagen verwijderd. 


Hoe werkt het?


Stap 1. De professional start een nieuwe gesprek via het menu 'Gesprekken'. Hij krijgt vervolgens de keuze:

 1. Een regulier gesprek met contactpersonen
 2. Een tijdelijk gesprek

Stap 2. Als de professional kiest voor een tijdelijk gesprek heeft hij twee opties m.b.t het toevoegen van deelnemers:

 1. Één of meerdere professionals uit zijn contactpersonenlijst
 2. Een link genereren om een gast (iemand zonder account op het platform) uit te nodigen


Let op: Het is niet mogelijk om cliënten uit je contactpersonenlijst in een tijdelijk gesprek toe te voegen.


De gebruiker ziet op de gesprekspagina de waarschuwing dat het gesprek automatisch wordt verwijderd.


Stap 3. Na het beëindigen van een videobelgesprek wordt alle gespreksdata na een uur verwijderd. Als er geen videobelgesprek heeft plaatsgevonden gebeurt dit na een week.


Let op: Eventuele videobelminuten worden wél opgeslagen in de data.