INHOUDSOPGAVE


Actieplan


In een aantal modules heb je de mogelijkheid om een actieplan op te stellen. Met een actieplan kun je een persoonlijk doel maken om naartoe te werken en kun je je voortgang bijhouden en bekijken. Als je in een module een actieplan tegenkomt, zal je deze terugvinden op je homepage.Een doel stellen


Om een actieplan te maken stel je eerst een haalbaar doel op voor jezelf. Stel je doel zo concreet mogelijk op. Je kunt jouw hulpverlener vragen jou daarbij te helpen. Selecteer daarnaast een einddatum en klik op 'Opslaan'.Je hebt altijd de mogelijkheid om je doel (tussentijds) aan te passen. Je kunt een plan ook stopzetten en je voortgang op elk willekeurig moment invullen.Voortgang bijhouden


Je wordt regelmatig herinnerd om je voortgang bij te houden. Noteer welke eerste stappen je hebt gezet om jouw doel te bereiken. Zet daarbij de voortgangsbalk een bolletje verder. Je ziet dat er langzaamaan een plantje begint te groeien. Dit plantje symboliseert jouw groei in het proces. Stappen om een doel te halen hoeven niet groot te zijn. Sterker nog, een doel heeft meer kans van slagen als je kleinere stappen neemt!