INHOUDSOPGAVE


Actieplan begeleiden


In een aantal mobiele modules hebben cliënten de mogelijkheid om een actieplan op te stellen. Met de actieplannen kunnen cliënten een persoonlijk doel opstellen om naartoe te werken en hun voortgang regelmatig evalueren. Het actieplan herinnert de cliënten er regelmatig aan om de voortgang bij te houden. Zo kunnen ze, waar nodig, het plan bijstellen. Dit geeft de cliënten én de hulpverleners extra inzicht in de stappen die gezet worden naar de gewenste gedragsverandering.


Een actieplan begeleiden


In de mobiele modules worden cliënten begeleid bij het opstellen van een plan met daarin hun persoonlijke en haalbare doel. Zodra het plan is aangemaakt vanuit de module, kunnen cliënten hun doel invullen en een datum vaststellen waarop ze het doel behaald willen hebben.Cliënten ontvangen regelmatig een taak met een reminder om bij te houden hoe het gaat met de voortgang op hun doel. Meerdere modules hebben actieplannen dus cliënten kunnen aan meerdere actieplannen tegelijk werken. Deze plannen worden geactiveerd vanuit de module en bestaan als onafhankelijke tools die altijd beschikbaar zijn op het homescherm. Na een evaluatie, of op ieder ander moment, kunnen cliënten hun doel herzien en eventueel aanpassen. Zodra cliënten hun doel bereiken, wordt het doel gemarkeerd als 'behaald' en het plan wordt gearchiveerd.Als hulpverlener kun je alle plannen van je cliënten inzien. Je kunt zien wanneer de volgende evaluatiemomenten gepland staan en je kunt alle evaluaties die over een doel zijn ingevuld bekijken en zo de voortgang van je cliënten monitoren.