Deze configuratie kan op verzoek beschikbaar worden gemaakt


INHOUDSOPGAVEKoppeltaalintegratie


Met koppeltaal wordt het mogelijk om twee of meerdere applicaties met elkaar op een veilige manier te laten communiceren met behulp van een domein. Deze configuratie wordt ingericht door Minddistrict. Er zijn meerdere bericht-types die van en naar het Minddistrict platform gecommuniceerd kunnen worden. Tevens bevat koppeltaal een SSO.


Verwachte berichten-types


Er zijn meedere bericht-types mogelijk binnen koppeltaal:

  • CreateorUpdatePatient: Met dit bericht-type wordt er een cliëntaccount aangemaakt of bijgewerkt op basis van de gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres) vanuit een ander systeem. 
  • CreateorUpdatePractitioner: Met dit bericht-type wordt er een hulpverlenersaccount aangemaakt of bijgewerkt op basis van de gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres) vanuit een ander systeem. 
  • CreateOrUpdateCarePlan: Dit bericht bevat de cliënten en de gekoppelde hulpverleners, de naasten van de cliënt en de activiteiten.
  • CreateOrUpdateCarePlan: Dit bericht bevat alle activiteiten van de cliënt. Hieronder vallen de activiteiten van Minddistrict en andere systemen. Daarnaast bevat het bericht de status van de activiteiten, geplande startdatum en einddatum.
  • CreateOrUpdateActivityDefinition: Onder de activiteiten beschrijving vallen onder andere de titel en de beschrijving.


Activiteiten


Hier staat een overzicht van de geregistreerde activiteiten op de Koppeltaal server voor het huidige domein.Error log


Deze pagina toont alle Koppeltaal errors die tijdens het verwerken van inkomende berichten voorkwamen. Errors worden 60 dagen bewaard voordat ze worden opgeschoond. Wil je deze functie implementeren? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk om de mogelijkheden te bespreken.